کارگاه دوره میکروتیک MTCNA برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی گراش،کارگاه دوره میکروتیک MTCNA” جهت نیروهای فناوری اطلاعات برگزار شد.

مهندس جعفر یوسفی مدیر آمار و فناوری اطلاعات علوم پزشکی گراش درباره کارگاه گفت:” این دوره جهت ارتقاء سطح علمی کارشناسان این واحد در حوزه شبکه با تدریس “مهندس وحید شهبازیان فرد” مدرس بین المللی میکروتیک و شبکه،  از روز چهارشنبه ۲۲ آبان لغایت شنبه ۲۵ آبان در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.”