دوره آموزشی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

دوره آموزشی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس ویژه تمامی کارکنان دولت بصورت مجازی برگزار می شود

مهلت ثبت نام و نحوه ثبت نام در پوستر زیر: