اولین کارگاه عملی مرکز توسعه آموزش ((EDC برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، اولین کارگاه تکنیک های بخیه و گره زنی با مشارکت کمیته ی دانشجویی EDC  برگزار شد.

کارگاه از دو قسمت تشکیل شده بود که هر قسمت با حضور دو تن از تکنولوژیست های جراحی اتاق عمل گراش تدریس شد.

در ابتدا فاطمه زارعی (دبیر کمیته ) ضمن اشاره به تازه تاسیس بودن کمیته و نقش مهم آن در ارتقا اموزش،از دانشجویان برای ثبت نام در این کمیته دعوت کرد.

kargah-10

دانشجویان حاضر در کارگاه،  با ابزار و وسایل هایی که در اختیار داشتند به تمرین انواع بخیه های تدریس شده پرداختند.

این کارگاه ۴ ساعته در سالن مطالعه خواهران واقع در آموزش دانشکده ی علوم پزشکی گراش برگزار شد.

لازم به ذکر است که مدیریت این کمیته را مرضیه اسدی بر عهده دارد.

kargah-3