مدیر غذا و دارو

مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

دکتر محمدنبی محمدی

سمت : سرپرست غذا و دارو

مدرک تحصیلی :

پست الکترونیک : drug@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶

داخلی: ۲۰۱