مدیر آمار و فناوری اطلاعات

مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات


مهندس جعفر یوسفی

  • سمت: مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • مدرک تحصیلی: مهندسی نرم‌افزار
  • پست الکترونیک: jyousefi@gerums.ac.ir
  • تلفکس مستقیم: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۱۰