ریاست

 

dr_abdolahi

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد عبدالهی

سمت: رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

مدرک تحصیلی :

پست الکترونیک : abdollahi@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶ داخلی ۲۷۲